Контроль якості питної води, яка подається абонентам м. Маріуполя проводиться відомчою хіміко-бактеріологічною лабораторією контролю якості вод КП «Маріупольське ВУВКГ» згідно Робочої програми виробничого контролю безпечності та якості питної води, затвердженої начальником управління.

            Відбір проб питної води здійснюється згідно графіка, затвердженого головним інженером управління в контрольних точках.

            Щомісяця відбирається і контролюється близько 285 проб питної води, при цьому два рази на тиждень проводиться відбір на водопровідних насосних станціях і двічі в місяць -в контрольних точках розподільчої мережі.

            Згідно з вимогами ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» і на підставі Робочої програми виконується скорочений виробничий контроль (органолептичні і мікробіологічні показники) - у всіх пробах, скорочений періодичний контроль (фізико-хімічні та мікробіологічні показники) - додатково на насосних станціях і магістральних контрольних точках і повний аналіз (щокварталу на насосних станціях).

Станом на 24.09.2021 жорсткість води в водопровідній мережі становить 6,4 ммоль / дм3.

 

kachestvo 2 kv 20211

kachestvo 2 kv 20212 

Довідково: ВНС "Новоселівка" забезпечує водою Центральний і Приморський райони, ВНС "Сартанська" і ВНС "Мирний" - Кальміуський район, ВНС №5 - Лівобережний район.