Контроль якості питної води, яка подається абонентам м. Маріуполя проводиться відомчою хіміко-бактеріологічною лабораторією контролю якості вод КП «МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ» згідно Робочої програми виробничого контролю безпечності та якості питної води, затвердженої директором підприємства.

            Відбір проб питної води здійснюється згідно графіка, затвердженого головним інженером підприємства в контрольних точках.

            Щомісяця відбирається і контролюється близько 285 проб питної води, при цьому два рази на тиждень проводиться відбір на водопровідних насосних станціях і двічі в місяць -в контрольних точках розподільчої мережі.

            Згідно з вимогами ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» і на підставі Робочої програми виконується скорочений виробничий контроль (органолептичні і мікробіологічні показники) - у всіх пробах, скорочений періодичний контроль (фізико-хімічні та мікробіологічні показники) - додатково на насосних станціях і магістральних контрольних точках і повний аналіз (щокварталу на насосних станціях).

  Станом на 21.01.2022 жорсткість води в водопровідній мережі становить 7,2 ммоль / дм3.

 

 Результати якості води на насосних станціях м. Маріуполя за IV квартал 2021р.

Найменування показників

Одиниці виміру

Новоселівка

Мирний

Сартанська

ВНС № 5

Показники епідемічної безпеки води

1. Мікробіологічні показники

Загальне мікробне число
при t 37° C - 24 год

КУО/см3

≤100

≤ 100

≤100

≤100

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

Е. соli

КУО/100см3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

Коліфаги

БУО/дм3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

Ентеровіруси

наявність в10 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

Патогенні ентеробактерії

наявність в1 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

2. Паразитологічні показники

Патогенні кишкові найпростіші:

ооцисти, цисти лямблій та інші

клітини, цисти в 50дм3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

Кишкові гельмінти

клітини, яйца, личинки в 50дм3

відсутність

відсутність

відсутність

відсутність

Санітарно - хімічні показники безпечності та якості води

I. Органолептичні показники

Запах при 200 С

бали

1

0

1

0

Запах при 600 С

бали

2

1

2

1

Смак та присмак

бали

1

0

1

0

Забарвленість

 градуси

15

15

15

15

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

< 0,58

< 0,58

< 0,58

II. Фізико-хімічні показники

а) неорганічні компоненти

Водневий показник рН

одиниці рН

7,54

7,62

7,55

7,60

Залізо загальне

мг/дм3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

7,2 / 20*

7,4 / 20,5*

7,2 / 20*

7,4 / 20*

Марганець

мг/дм3

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Мідь

мг/дм3

0,02

<0,02

0,02

0,02

Поліфосфати (за РО43-)

мг/дм3

0,40

0,47

0,42

0,45

Сульфати

мг/дм3

315 / 1149*

321 / 1210*

336 / 1155*

324 / 1225*

Сухий залишок

мг/дм3

789 / 2409*

744 / 2425*

780 / 2386*

770 / 2437*

Хлориди

мг/дм3

88 / 210*

90 / 200*

90 / 200*

92 / 200*

Цинк

мг/дм3

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

б) органічні компоненти

Хлор залишковий зв`язаний

мг/дм3

0,89

0,58

0,90

0,46

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Поверхнево активні речовини аніонні

мг/дм3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Пестициди

ДДТ

мг/дм3

< 0,000001

< 0,00001

< 0,000001

< 0,00001

ГХЦГ (γ-ізомер)

мг/дм3

< 0,000001

< 0,00001

< 0,000001

< 0,00001

Карбофос

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Метафос

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

III. Санітарно - токсикологічні показники

а) неорганічні компоненти

Алюміній

мг/дм3

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

Амоній

мг/дм3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Кадмій

мг/дм3

< 0,0005

< 0,0005

< 0,0005

< 0,0005

Миш`як

мг/дм3

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Молібден

мг/дм3

< 0,0025

< 0,0025

< 0,0025

< 0,0025

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

1,73

1,87

 1,77

1,68

Нітрити

мг/дм3

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

Свинець

мг/дм3

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Фториди

мг/дм3

0,21

0,23

0,24

0,21

Калій + натрій

мг/дм3

159,85

159,85

159,85

159,85

Кобальт

мг/дм3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Нікель

мг/дм3

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Хром загальний

мг/дм3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

в) інтегральний показник

Перманганатна окиснюваність

мгО/дм3

4,08

3,84

4,00

4,16

Примітка:

* З 15.12.2021р. по 31.12.2021р. водозабезпечення м. Маріуполя відбувалось із резервного Старокримського водосховища.

 

Довідково: ВНС "Новоселівка" забезпечує водою Центральний і Приморський райони, ВНС "Сартанська" і ВНС "Мирний" - Кальміуський район, ВНС №5 - Лівобережний район.