ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Наказ  КП  «МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14.06.2018р.№ 369

Політика

Комунального підприємства «МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ» у галузі охорони праці

     Політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

     Людина – це найбільша цінність, здоров‘я та безпека працівників не підлягають обговоренню.

     Саме тому необхідно дотримуватися законодавства України про охорону праці, нормативно-правових актів у галузі безпеки праці та гігієни здоров‘я.

     Основні принципи комунального підприємства «МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ» у сфері охорони праці є:

 • пріоритет життя і здоров‘я працівників, відповідальність керівництва за створення належних, безпечних і здорових умов праці;
 • постійне підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництва, технологічних процесів, а також сприяння у створені безпечних та нешкідливих умов праці;
 • комплексне розв‘язання завдань охорони праці на основі загальнодержавних галузевих, регіональних програм з охорони праці, досягнень в галузі науки і техніки;
 • соціальний захист працівників: розслідування кожного нещасного випадку, що стався на виробництві та професійного захворювання з метою повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від них та недопущення подібних випадків подальшому;
 • фінансування заходів з охорони праці в межах, визначених законом «Про охорону праці»;
 • проведення інструктажів, навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

     Цілі та завдання політики комунального підприємства «МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ» в галузі охорони праці:

 • ідентифікація небезпеки та оцінка пов‘язаних з ними ризиків на кожному робочому місці в кожній структурній одиниці;
 • залучення всього персоналу до діяльності щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • мінімізація та усунення ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • мінімізація кількості робочих місць з небезпечними та шкідливими умовами праці та впровадження всіх необхідних заходів з метою максимального зменшення впливу негативних факторів на робітників, що працюють на таких робочих місцях;
 • підвищення ефективності використання засобів індивідуального захисту;
 • отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;
 • постійне поліпшення системи менеджменту у сфері охорони праці і виробничих показників у галузі охорони праці.

     Тільки взаємне дотримання роботодавцем і працівником правил з охорони праці може максимально забезпечити безпечні умови праці для працюючих осіб.

КАРДИНАЛЬНІ ПРАВИЛА

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Комунального підприємства «МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ»

забороняється:

 1. Знаходження на території підприємства, та в місцях виконання робіт в стані алкогольного/наркотичного або токсикологічного сп’яніння.
 2. Свідоме приховування факту події, будь-якого рівня тяжкості, або травми з тимчасової втрати працездатності.
 3. Виконання робіт без застосування засобів індивідуального захисту.
 4. Доручення роботи, виконання якої свідомо припускає порушення Кардинальних правил.
 5. Навмисне псування, зняття, виведення з ладу захисних пристроїв і огороджень з подальшим входом за захисні огорожі, в позначену небезпечну зону.
 6. Знаходження поза межами території пов‘язаної з виконанням доручених робіт.