Згідно статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (далі — Закон), який введено в дію в повному обсязі з 01.05.2019 р. за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги можливе нарахування пені підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги.

      Введення з 01.05.2019 р. в дію Закону не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені.

      Згідно із статтею 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

      Статтею 26 Закону передбачено відповідальність за неналежне виконання договору.

      Так, частиною першою статті 26 Закону встановлено, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов`язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожень день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

       При цьому визначено, що пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

       Отже, враховуючи зазначене, нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги може здійснюватися після 1 травня 2019 року виходячи з умов договорів, укладених відповідно до вимог статтей 13-15 Закону.

       При цьому пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг.